St Maartensfeest/Sankt Martinstag

Zingende kinderen en de school glimlacht

(Deutscher Text siehe unten)Het is woensdag 11 november. St. Maartensdag. Een rustige ochtend. Beetje nevelig, windstil, warm voor de tijd van het jaar. Het is nog net een beetje donker om kwart voor acht. Op het schoolplein staat alles al klaar: muziekinstrumenten, geluidsinstallatie, banken voor de musici. De tafeltennistafel staat vol prachtige lampionnen, allemaal van de 4a en de 4b die hier een veilige plek weten voor hun lampion, zolang zij bij hun muziekinstrumenten zitten. De kinderen druppelen het plein op en vinden hun georganiseerde plek bij hun eigen klas. Iedereen draagt een mondkapje. Geroezemoes en blije gezichten. Iedereen, kinderen en volwassenen, iedereen is blij dat we eindelijk weer eens iets met de hele school gezamenlijk kunnen vieren. We staan in een grote kring en Frau Clees heet ons allemaal welkom. Het woord is daarna aan Frau Dulce de Thimm en aan Frau Böhmer, die het St. Maartensfeest hebben voorbereid.

Als de derde klas begint met het eerste lied, de kinderen hun lantaarn in de hand, wordt het stil. Wat hebben we dit gemist de laatste maanden: samen iets vieren. Het eerste lied zet meteen de toon. De kinderen zingen vol overgave, er wordt nog meer muziek gemaakt. St. Maarten wordt welkom geheten. Hij heeft de moeite genomen om vanochtend bij ons te komen. De kinderen zijn onder de indruk. Ze zingen voor St-Maarten, ook de traditionele liedjes. Het is wat anders als in een volle kerk, en met muziekkorpsen. Maar het is zeker niet minder mooi.

En wat is een St. Maartensfeest zonder een kleine optocht? Dus gaan we in optocht naar de Kermisplaats, waar St. Maarten zijn mantel deelt. Intussen is het echt licht geworden, de kinderen houden nog net zo lang hun lantaarn hoog en vast tot ze weer in de klas terug zijn. Waar St. Maarten ze verrast met een Tüte vol lekkere dingen. In de Pausenhalle voeren de flexkinderen hun muziek- en toneelstukjes op voor elkaar. Ook daar is het een plezier om de kinderen weer eens te zien op te treden. Even is Corona niet leading, juist omdat het zo georganiseerd is, dat het wel kan mét in achtnemen van Corona-maatregelen. Iedereen geniet van de sfeer, de muziek, de blije kinderen. St. Maarten is tevreden met het goed georganiseerde feest. De school glimlacht vandaag.

St Martinsfest

-Singende Kinder und die Schule lächelt-

Es ist Mittwoch, der 11. November-Sankt Martinstag. Ein ruhiger Morgen. Etwas trüb, kein Wind, warm für die Zeit des Jahres. Es ist noch ein wenig dunkel um viertelvor acht. Auf dem Schulhof ist schon alles fertig: Musikinstrumente, Soundsysteme, Bänke für die Musiker. Die Tischtennisplatte ist voll von schönen Laternen, alle aus der 4a und der 4b, die hier einen sicheren Platz für ihre Laterne haben, solange sie an ihren Musikinstrumenten sitzen. Die Kinder trudeln langsam auf ihren Plätzen ein oder finden ihren organisierten Platz in ihrem eigenen Klassenzimmer. Jeder trägt ein Mundschutz. Kinder und Erwachsene, alle sind froh, dass wir endlich gemeinsam etwas mit der ganzen Schule feiern können. Wir stehen in einem großen Kreis, und Frau Clees begrüßt uns alle. Dann folgen Frau Dulce de Thimm und Frau Böhmer, die das Sankt Martinsfest vorbereitet haben.

Als die dritte Klasse mit dem ersten Lied beginnt, halten die Kinder ihre Laterne hoch, es wird still. Was haben wir das in den letzten Monaten vermisst: gemeinsam feiern. Der erste Song sorgt sofort für Gänsehaut. Die Kinder singen begeistert, es wird noch mehr Musik gemacht. St. Martin wird willkommen geheissen. Toll, dass er uns heute besucht Die Kinder sind beeindruckt. Sie singen für St. Martin, auch die traditionellen Lieder. Es ist ein wenig anders als in einer vollen Kirche, mit dem Musikverein. Aber es ist sicherlich nicht weniger schön.

Und was ist ein Sankt. Martinsfest ohne kleinen Umzug? Also gehen wir in einem Umzug zum Kirmesgelände, wo Sankt Martin seinen Mantel teilt. Inzwischen ist es richtig hell geworden, die Kinder halten nichtsdestotrotz ihre Laternen hoch, bis sie wieder im Klassenzimmer sind. Wo St. Martin sie mit einer Tüte voller Leckereien überrascht. In der Pausenhalle musizieren und tanzen die Flex Kinder füreinander. Auch dort ist es eine Freude, die Kinder wieder auftreten zu sehen. Für einen Moment rückt Corona trotz Mundschutz in den Hintergrund. Jeder genießt die Atmosphäre, die Musik, die glücklichen Kinder. St. Martin ist mit dem gut organisierten Fest zufrieden. Die Schule lächelt heute.