Kinderen leven taal-bilinguaal onderwijs

In onze school komt de Nederlandse taal en cultuur tot leven in de lessen, maar vooral ook in het schoolleven, op het schoolplein en de bij de naschoolse opvang. Sommige kinderen komen voor het eerst in contact met Nederlands, anderen raken vertrouwder met de Nederlandse taal, weer anderen ontwikkelen het Nederlands dat ze thuis spreken verder.

Wat is bilinguaal onderwijs?

Bilinguaal onderwijs betekent dat het onderwijs wordt aangeboden in twee talenDuits en Nederlands. In de praktijk ziet het er bij ons zo uit:

– twee uur les in Nederlands als moedertaal of Nederlands als vreemde taal

– twee uur bili-les- twee uur drama-les

– contact op het schoolplein en bij de naschoolse opvang ( de taal die kinderen met elkaar spreken op het schoolplein en onder het eten is belangrijk als basis voor ons bilinguaal onderwijs).

-het tweetalige schoolleven: in onze school vieren we zowel Duitse als Nederlandse feesten. De kinderen leren op die manier beide culturen beter kennen.

-de tweetalige bibliotheek: de kinderen kunnen zowel Duitse als Nederlandse boeken lezen en bekijken.

Nederlands als moedertaal  

In deze lessen krijgen de kinderen die thuis vooral Nederlands spreken de kans Nederlands verder te ontwikkelen. Ze zitten in een klas, waar alle kinderen goed Nederlands spreken. In de Flex (klas 1 en 2 gemengd) leren de kinderen lezen en schrijven met de methode Veilig leren lezen. In de derde en vierde klas krijgen de leerlingen de kans hun Nederlands te verdiepen. De basis hiervoor vormen de methoden Spelling in Beeld en Taal in Beeld. De kinderen houden ook een spreekbeurt en een boekbespreking en werken samen in projecten, waarbij ze leren presenteren in hun moedertaal.

Nederlands als vreemde taal

In deze lessen raken de kinderen die thuis geen Nederlands spreken, vertrouwd met de Nederlandse taal. Samen met de kinderen oefenen we in de flex (klas 1 en 2 gemengd) eerst Nederlands te verstaan en te spreken. Dit doen we aan de hand van thema’s (onder andere de familie en mijn lichaam).

In de derde en vierde klas werken de kinderen in groepjes aan projecten (bijvoorbeeld: de Romeinen). De kinderen presenteren en beschrijven het project. Belangrijke Nederlandse spelling en grammatica komt hierbij aan bod.

Bili 

In deze lessen worden thema’s uit de zaakvakken aangeboden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek). Twee leraren (een Duitse en een Nederlandse) geven als team les. Zo worden belangrijke woorden en zinnen in de beide talen tegelijk aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van taalspellen, die de kinderen ook uit de Engelse les kennen. De leraressen laten als voorbeeld zien hoe je van elkaar kunt leren en ook wanneer je een taalexpert om hulp kunt vragen. Voor de kinderen geldt hetzelfde: ze leren van elkaar en zijn ook elkaars expert, doordat ze in Nederlands/Duitse teams samenwerken.

Drama

In deze tweetalige lessen (Duits en Nederlands) maken de kinderen kennis met de verschillende facetten van toneel. De kinderen leren te improviseren en bepaalde spelelementen en speltechnieken toe te passen. Daarnaast leren leerlingen ook te reflecteren op het spel van zichzelf en anderen. Wij zetten drama ook in om de sociale vaardigheden van de kinderen te verbeteren.

Waarom bilinguaal onderwijs?

Wij zijn enthousiast en overtuigd van de positieve effecten van het bilinguale onderwijs bij ons op school:

  • Kinderen leren op jonge leeftijd een vreemde taal.
  • Kinderen spelen, leren, leven met meer talen tegelijk.
  • Kinderen leren in een veilige omgeving een nieuwe taal kennen.
  • Kinderen kijken verder dan hun eigen taal- en cultuurgrens.
  • Kinderen kunnen na de Grundschule zowel in het Duitse als in het Nederlandse schoolsysteem instromen.
  • Kinderen vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt aan beide kanten van de grens.

Wilt u meer weten over bilinguaal onderwijs op onze school, lees (link 3.6.3 Forschung Bilingualer Unterricht), neem gerust contact met ons op: verwaltung@ggs-kranenburg.de of tel. +49 2826497.